به گزارش «پول و تجارت » به نقل از مهر،از زمان آغاز فرآیند واردات کامیون های دست دوم اروپایی و اجرای طرح نوسازی ناوگان باری جاده ای که از خردادماه امسال آغاز شد، تا کنون بیش از ۶ ماه می گذرد، اما هنوز هیچ کامیون دست دوم و زیر ۳ سال ساخت اروپایی یا ژاپنی و کره ای وارد کشور نشده است. این در حالی است که حدود ۲ هزار دستگاه از سوی واردکنندگان به انبارهای گمرکات کشور منتقل شده بود اما به دلیل خودداری وزارت صمت از ثبت سفارش آنها، کامیون های وارداتی در حال خارج شدن از ذیل قانون «الزام به واردات خودروهای سنگین زیر ۳ سال ساخت» بودند. با پیگیری های محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و نامه درخواست وی به رئیس جمهور، روحانی با درخواست وزیر راه موافقت کرد و به وزیر صمت دستور داد تا ثبت سفارش آنها عملی شود. در حال حاضر ثبت سفارش همه این کامیون ها عملیاتی شده و با آغاز صدور گواهی های «تأییدیه ارزی بانک مرکزی» و «اسقاط کامیون های فرسوده» از سوی سازمان راهداری، به نظر می رسد گمرک نیز به تدریج مجوز ترخیص این کامیون ها را صادر کند. مجری طرح نوسازی ناوگان: ثبت سفارش ها تمام شده / ‏‬ بانک مرکزی صدور تأییدیه ا..

به گزارش « پول و تجارت » به نقل از مهر،از زمان آغاز فرآیند واردات کامیون های دست دوم اروپایی و اجرای طرح نوسازی ناوگان باری جاده ای که از خردادماه امسال آغاز شد، تا کنون بیش از ۶ ماه می گذرد، اما هنوز هیچ کامیون دست دوم و زیر ۳ سال ساخت اروپایی یا ژاپنی و کره ای وارد کشور نشده است.
این در حالی است که حدود ۲ هزار دستگاه از سوی واردکنندگان به انبارهای گمرکات کشور منتقل شده بود اما به دلیل خودداری وزارت صمت از ثبت سفارش آنها، کامیون های وارداتی در حال خارج شدن از ذیل قانون «الزام به واردات خودروهای سنگین زیر ۳ سال ساخت» بودند.
با پیگیری های محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و نامه درخواست وی به رئیس جمهور، روحانی با درخواست وزیر راه موافقت کرد و به وزیر صمت دستور داد تا ثبت سفارش آنها عملی شود.
در حال حاضر ثبت سفارش همه این کامیون ها عملیاتی شده و با آغاز صدور گواهی های «تأییدیه ارزی بانک مرکزی» و «اسقاط کامیون های فرسوده» از سوی سازمان راهداری، به نظر می رسد گمرک نیز به تدریج مجوز ترخیص این کامیون ها را صادر کند.
مجری طرح نوسازی ناوگان: ثبت سفارش ها تمام شده / ‏‬ بانک مرکزی صدور تأییدیه ارزی را آغاز کرده است
صدرالله بمانا درباره ترخیص ۲ هزار دستگاه کامیون دست دوم اروپایی از گمرکات کشور گفت: ثبت سفارش ۱۳۰۰ دستگاه کامیون نهایی شد و در حال حاضر در مراحل تخصیص ارز قرار دارند.
وی گفت: روز گذشته بانک مرکزی، تخصیص ارز تعدادی از این کامیون ها را تأیید کرد و مابقی را نیز به مرور تأیید می کند؛ بعد از آن هم مراحل ترخیص و تشریفات گمرکی خواهد بود منتظریم تا واردکنندگان، گواهی های اسقاط را به سازمان راهداری ارائه دهند. چون «برابری ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار