ساعت 24-تاثیرگذاری این تحریم ها مانند تاثیرگذاری آن بر عراق در دهه نود نخواهد بود؛ زیرا صدام حسین در آن زمان از سوی کشورهایی محاصره شده بود که به علت مختلف از جمله دشمنی با حکومت او – ترکیه و ایران – یا ترس از تحریم های آمریکا – کویت و عربستان – آماده نقض تحریم ها نبودند؛ اما اکنون حکومت اسد از سوی کشورهایی محاصره شده – از عراق در شرق گرفته و لبنان در غرب این کشور – که متحد او هستند.

دشوار است تصور کرد که تحریم های اقتصادی بتوانند حکومت بشار اسد در سوریه را تضعیف کند؛ یعنی کاری که نه سال جنگ موفق به انجام آن نشد، این تحریم ها انجام دهند. به ویژه که ما از حکومت سوریه و متحد ایرانی اش صحبت می کنیم که اصلا سال هاست از سوی آمریکا در سطح اقتصادی تحریم هستند.
سفیر سابق آمریکا در سوریه به همین نکته در توئیت خود اشاره کرد و گفت بیشتر کسانی که قانون سزار شامل حال آنها شده در اصل تحریم بوده اند.
عامل اقتصادی و قدرت مالی عاملی تعیین کننده در هویت طرف با نفوذ در منطقه نیست زیرا چنانچه اگر بود عربستان بر حوثی ها پیروز شده بود یا تاجر ثروتمند لبنانی یعنی سعد حریری در رویارویی با سیطره حزب الله موفق بود و همچنین بحران اقتصادی، متحدان تهران را در عراق و نیز سوریه تضعیف کرده بود.
تاثیرگذاری این تحریم ها مانند تاثیرگذاری آن بر عراق در دهه نود نخواهد بود؛ زیرا صدام حسین در آن زمان از سوی کشورهایی محاصره شده بود که به علت مختلف از جمله دشمنی با حکومت او – ترکیه و ایران – یا ترس از تحریم های آمریکا – کویت و عربستان – آماده نقض تحریم ها نبودند؛ اما اکنون حکومت اسد از سوی کشورهایی محاصره شده – از عراق در شرق گرفته و لبنان در غرب این کشور – که متحد او هستند.
در راستای آنچه گفته شد این کشورها برای کاهش محاصره علیه حکومت سوریه اقدام خواهند کرد. در همین رابطه خبرهایی از حرکت کشتی های تجاری و نفتکش های ایرانی به سمت ساحل سوریه شنیده می شود.
از سوی دیگر این هم بعید است که مخالفان اهل سنت سوریه از این تحریم ها سودی ببرند؛ زیرا تمام مناطق تحت سیطره خود را از دست داده اند و آمریکایی ها نیز از حمایت مخالفان دست برداشته اند و مسئله ...

سرخط اخبار