همه ساله مردمان منطقه البرز شرقی و پشت کوه درازنو در روستا های کوهپایه ای رادکان، کندآب، بارکلا و دیگر روستا های مسیر رودخانه نکارود به کشت شالی و برنج می پردازند. با توجه به شرایط مناسب بارش در سال گذشته شاهد افزایش محصول برنج و رضایت نسبی کشاورزان هستیم و تاکنون بیش از نیمی از شالیزار های شمال کشور برداشت شده است. برنجکاری یکی از مهمترین فعالیت کشاورزی مردم شمال کشور محسوب می شود و منبع مهم درآمدی هزاران خانوار در این منطقه بشمار می رود. آقای الوندی یکی از برنجکاران روستای بارکلا است که هر ساله در اوایل مهرماه برنج خود را برداشت می کند و از محل فروش محصول برنج خود منبع درآمدی کسب می کند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار