حدود ۷۷ درصد چینی هایی که به ایران آمده اند از سفرشان راضی بوده اند. غذا و مهمان نوازی ایرانی بیشترین رضایت آن ها را جلب کرده و برخورد راننده های تاکسی، چینی ها را ناراضی کرده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، آکادمی گردشگری چین براساس نظرسنجی که از گردشگران این کشور قبل و بعد از سفر به ایران انجام داده، نتیجه گرفته است: در سال ۲۰۱۸ سطح رضایت مسافران چینی از سفر ایران حدود ۷۹.۲۰ درصد بوده که در بین ۱۰۲ ملیتی که به ایران سفر کرده اند رتبه رضایت مندی چینی ها ۵۹ بوده است. در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۹ میزان رضایت چینی ها از سفر به ایران ۷۷.۳۸ درصد بوده که رتبه آن در بین ملیت های دیگر ۷۸ شده است.
نمودار آماری این گزارش که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار داده شده، نشان می دهد: سطح رضایت مندی چینی ها از سفر به ایران امسال در مقایسه با سال ۲۰۱۸، کمتر شده است.
در گزارش نظرسنجی آکادمی گردشگری چین آمده است: میانگین رضایت سایر ملت ها از سفر ایران ۸۵ درصد بوده که سطح رضایت مندی چینی ها در سال ۲۰۱۹ از این عدد کمی پایین تر بوده و به ۷۷.۳۸ درصد رسیده است.
بیشترین درصد رضایت چینی ها از مردم ایران و مهمان نوازی آن ها و کیفیت غذاهای ایران بوده که بالاتر از سطح میانگین رضای تمندی سایر ملیت ها است.
چینی ها از برخی زیر ساخت ها شامل اماکن تاریخی و کاخ ها، مراکز خرید، جابه جایی ها، تصویر مقصد، رقابت پذیری قیمت مقصد و تبلیغات دهان به دهان رضایت نسبی داشته اند اما درباره مدیریت و برنامه ریزی گردشگری میزان رضایت آن ها زیر ۷۰ درصد بوده است؛ عددی پایین تر از میانگین سطح رضایت سایر ملت ها.
آکادمی گردشگری چین گزارش کرده است: ایران در طرح ...

سرخط اخبار