هرساله حدود یک میلیون دانش آموز درگیر انتخاب رشته و هدایت تحصیلی از پایه نهم به دهم هستند. هدایت تحصیلی مسیر تحصیلی و شغلی دانش آموزان را رقم می زند و از این حیث سرنوشت ساز است.

به گزارش ایسنا، دریافت غیرحضوری نتایج هدایت تحصیلی برای دانش آموزان از طریق سامانه همگام از روز گذشته آغاز شده است. در این گزارش مروری بر مهمترین نکات ذکر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش درباره هدایت تحصیلی امسال خواهیم داشت.
این نکات عبارتند از:
برگه هدایت تحصیلی بیشتر جنبه توصیه ای دارد که دانش آموز بداند صلاحیت و توانمندی ورود به کدام شغل را دارد اما هدایت تحصیلی تابع امکانات و ظرفیت های آموزش و پرورش و دیگری سوابق تحصیلی دانش آموز است.
دو فرم شماره ۶ و ۷ به منظور هدایت تحصیلی در اختیار دانش آموزان کلاس نهم قرار می گیرد. فرم شماره ۶ جنبه توصیه ای دارد و فرم شماره ۷ براساس عملکرد تحصیلی دانش آموز و ظرفیت منطقه تعیین می شود.
نمون برگ شماره ۶ و ۷ هدایت تحصیلی از ۲۳ تیرماه از طریق سامانه همگام قابل دریافت است و دانش آموزان کلاس نهمی نیازی به حضور در مدرسه برای دریافت فرمهای هدایت تحصیلی ندارند.
در فرم شماره ۶ ، ۱۰۰ نمره درنظر گرفته شده که توصیه های مشاوران ۱۰ نمره، نظر معلم در زمینه استعداد بچهها ۱۰ نمره، نظر خود دانش آموز ۱۰ نمره، نظر اولیاء ۵ نمره و آزمون رغبت و توانایی ۳۰ نمره دارد. عملکرد تحصیلی هم ۳۵ نمره دارد.
دانش آموزان برای دریافت مشاوره چه کنند؟
به گفته معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش انتخاب رشته یک نقطه عطف در زندگی دانش آموزان است لذا دانش آموزان بر اساس علایق و توانمندی های خود رشته مورد نظرشان را انتخاب کنند و تحت تاثیر جو عمومی یک رشته، اقدام به انتخاب رشته نکنند.
اگر دانش آموزی نیاز به مشاوره دارد می تواند تلفن های مراکز مشاوره در هر منطقه را از مدرسه خود دریافت کند. مشاوران پاسخگویی سوالات دانش ...

سرخط اخبار