معاون بایدن، کامالا هریس دومین دوز واکسن ویروس کرونا خود را با فاصله ۲۴ روز برای ایمنی کامل تزریق کرد.
سرخط اخبار