در بین ۱۰ ثروتمند جهان، هشت نفر آمریکایی هستند. این کشور به همراه چین بیشترین تعداد ثروتمندان جهان را دارند.

به گزارش، در این مطلب با ثروتمندترین افراد هر کشور تا پایان نوامبر ۲۰۲۰ آشنا می شوید:
ثروتمندترین شخص: جینا راین هارت
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان نوامبر: ۱۱۳
میزان ثروت تا پایان این ماه: ۱۶.۵ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: معدن
ثروتمندترین زن دنیا کیست؟
ثروتمندترین شخص: دیتریش ماتشیتس
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان نوامبر: ۴۷
میزان ثروت تا پایان این ماه: ۲۷.۸ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: برند نوشیدنی ردبول
ثروتمندترین شخص: دیوید تامسون
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان نوامبر: ۳۲
میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۹.۱ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: رسانه
ثروتمندترین شخص: ژونگ شان شان
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان نوامبر: ۱۶
میزان ثروت تا پایان این ماه: ۶۳.۴ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: شرکت دارویی
ثروتمندترین شخص: برنارد آرنو
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان نوامبر: ۲
میزان ثروت تا پایان این ماه: ۱۴۲.۹ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: برند لوئی ویتون
ثروتمندترین شخص: کارل آلبرخت
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان نوامبر: ۳۰
میزان ثروت تا پایان این ماه: ۴۱.۶ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: خرده فروشی
ثروتمندترین شخص: لی کا شینگ
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان نوامبر: ۳۸
میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۴ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: سرمایه گذاری
ثروتمندترین شخص: موکاش آمبانی
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان نوامبر: ۱۱
میزان ثروت تا پایان این ماه: ۷۴.۵ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: پتروشیمی
ثروتمندترین شخص: تاداشی یانای
رتبه در بین ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار