سرمربی استقلال گفت: متاسفانه عده ای منافعشان در برهم ریختگی باشگاه استقلال است و از احساسات پاک هواداران سوء استفاده می کنند.

به گزارش مشرق، محمود فکری درباره شرایط استقلال ، گفت: خوشبختانه شرایط تیم ما خوب است. تمرینات با قدرت انجام می شود. تنها خواسته من به عنوان عضو کوچکی در استقلال این است که هواداران به تیم آرامش دهند و از هرگونه اقدامی که باشگاه و تیم را وارد چالش می کند، خودداری کنند.
وی افزود: متاسفانه عده ای منافعشان در بهم ریختگی وضعیت باشگاه استقلال است و از احساسات پاک هواداران سوء استفاده می کنند و با دادن فراخوان هایی به دنبال برهم زدن نظم تیم ما هستید که باید با اتحاد مقابل آن ها بایستیم.
وی در پایان گفت: هواداران واقعی استقلال بدانند هدف ما حفظ آرامش تیم و گرفتن نتیجه است تا استقلال را به جایگاه اصلی اش برگردانیم.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار