شهرستان ملارد یکی از مهم ترین شهرستان ها در کشت گندم است. طبق آمار و پیش بینی های وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته 10 هزار تن گندم از مزارع این شهرستان برداشت شد که امسال از افزایش 20 درصدی برخوردار است. کشاورزان با استفاده از روش های نوین کشاورزی و ابزارآلات پیشرفته، رعایت تناوب زراعت و استفاده از آبیاری تحت فشار و همچنین افزایش بارش باران میزان تولید گندم را به 12 تن در هر هکتار افزایش داده اند.
سرخط اخبار