یک کارشناس گاز گفت: ایران با صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان می تواند انگیزه اقتصادی خط لوله تاپی را حاشیه نشین کرده و نقش خود در تجارت گاز به ویژه در منطقه را تحکیم بخشد.

جواد سلیمان پور، کارشناس حوزه صادرات گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در کشور شاهد فعالیت بخش خصوصی در زمینه صادرات گاز هستیم، گفت: سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان نمونه ای از حضور بخش خصوصی در این حوزه است. به این ترتیب می توان گفت بستر حقوقی این اقدام در کشور وجود دارد، اما احجام آن پایین است.
وی افزود: بعد دیگر صادرات گاز توسط بخش خصوصی اقتصادی و سیاسی است. بعد اقتصادی آن می تواند توسط بخش خصوصی یا دولتی انجام شود. اما در بخش سیاسی ما باید تعریف دقیق تری داشته باشیم. به طور مثال شرکت گازپروم روسیه که به عنوان شرکتی خصوصی شناخته می شود و صادرات گاز به اروپا را بر عهده دارد، از تأثیرات بخش دولتی روسیه بی بهره نیست. به عبارتی دیگر دولت روسیه از عایدی سیاسی این اقدام اقتصادی صادرات گاز بهره می برد.
به گفته این کارشناس حوزه صادرات گاز، اگر بخواهیم صادرات گاز را مانند نروژ بدون دخالت دولت انجام دهیم باید گفت که دولت از آورده های سیاسی این اقدام بی بهره می شود که در بلندمدت به نفع کشور نیست؛ به ویژه درباره صادرات گاز به افغانستان که به عنوان اقدامی اقتصادی می تواند مزایای سیاسی نیز برای کشور داشته باشد. از سویی دیگر می تواند زمینه توسعه تجارت در این کشور را برای کشور کمرنگ کند.
تجارت ایران با گاز ترکمنستان / بهره برداری سیاسی کشور از اقدامی اقتصادی
سلیمان پور ادامه داد: می توانیم حضور بخش خصوصی در حوزه صادرات گاز را در کوتاه مدت و با احجام خرد و بخش دولتی را برای بلندمدت با احجام کلان تعریف کنیم که نیاز به توضیح وزارت نفت دارد. البته در این میان باید تلاش کنیم که حداکثر حجمی و زمانی را در صادرات ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار