استقبال رسمی دکتر روحانی از نخست وزیر ژاپن

ریاست جمهوری چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۰
سرخط اخبار