تهران- ایرنا- رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه زمان بازدید دوم آژانس از مکان مورد درخواست بین ایران و آژانس مشخص است اما زمان آن را به صورت عمومی اعلام نمی کنیم، تاکید کرد: مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند، براساس اطلاعاتی که دارند، بعد از بازرسی از دو محل تعیین شده، درخواست دیگری ندارند.

به گزارش ایرنا به نقل از خانه ملت، علی اکبر صالحی با اشاره به همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: در این گونه امور سیاست و رویکرد جمهوری اسلامی ایران همواره در چهارچوب اصولی است که برای خود قائل شده است، این گونه نیست که هر بار یک نوع رفتار و عکس العمل نشان دهیم بلکه رفتار ایران مبتنی بر قواعدی است که نظام تعیین کرده و نمی توانیم از این اصول تخطی کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از اصول جمهوری اسلامی ایران پایبندی به تعهداتی است که پذیرفته، اظهار داشت: در برخی موارد تعهدی برای کشور ایجاد نمی کنیم و طبیعتا به هیچ محدودیتی پایبند نیستیم زیرا تعهدی نداده ایم، اما وقتی تعهدی می دهیم به آن پایبند هستیم و خودمان را به آن ملتزم می دانیم. این موضوع را مقام معظم رهبری نیز بارها در مواردی بیان کرده اند و فرموده اند «ایران هر تعهدی که بدهد به آن ملتزم است». این یک اصل مهم است که جمهوری اسلامی ایران آن را رعایت می کند. همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در این چهارچوب تعریف می شود.
تهران هیچ گاه به آژانس نگفت به شما اجازه بازرسی از جایی را نمی دهیم
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی طبق تعهدات، درخواستی از ایران داشته باشد، با انجام آن مشکلی نداریم؛ یعنی باید خواسته های آژانس بین المللی در چهارچوب موافقتنامه پادمان یا پروتکل الحاقی باشد و متقن، منطقی و دارای توجیه ارزیابی شود.
وی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست خود را باید به ایران بدهد، سپس آن را ارزیابی کنیم، تصریح کرد: متقن بودن و قابل توجیه بودن درخواست آژانس را در چهارچوب پروتکل الحاقی یا موافقتنامه پادمان ارزیابی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار