وزارت علوم برفرهنگ سازی «رونق تولید» کار می کند

فارس نیوز پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۶
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: وزارت علوم درقبال شعار سال بر روی فرهنگ سازی «رونق تولید» متمرکز است زیرا تا این مقوله نهادینه نشود نباید انتظارداشت صورت عملی پیدا کند.

غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به اهمیت شعار سال و فعالیت های دانشگاه ها در راستای رونق تولید گفت: از ابتدای سال وزارت علوم برای شعار سال برنامه ریزی کرده است و ما از تشکل ها و مجموعه های فرهنگی و دانشجویی خواسته ایم در همه برنامه هایشان به موضوع شعار سال بپردازند تا فرهنگ تولید و مصرف تولیدات ایرانی نهادینه شود.
وی افزود : وزارت علوم درقبال شعار سال بر روی فرهنگ رونق تولید متمرکز است زیرا تا این مقوله نهادینه نشود نباید انتظارداشت صورت عملی پیدا کند؛ درواقع معتقدم تا زمانی که فرهنگ ایجاد نشود شعار سال عملیاتی نخواهد شد که در این رابطه از تشکل های دانشجویی و مراکز فرهنگی خواسته ایم در همه فعالیت هایشان جهت گیری، با محوریت شعار سال انجام دهند.
غفاری تصریح کرد:فعالیت های فرهنگی با توجه به گستردگی که دارند بر اساس اسناد بالادستی در حوزه فرهنگی در قالب هویت ملی انجام می شود که به موضوعاتی مانند ترغیب دانشجویان و مشارکت و مسئولیت پذیری آنها در قبال شعار سال می پردازند که در واقع به عنوان اولویت اول مطرح است.
وی ادامه داد: پرداختن به فرهنگ شعار سال و ترویج و حرکت در راستای رونق تولید از طریق نشریات دانشجویی و علمی و همچنین تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها دنبال می شود. 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره بودجه فرهنگی گفت: برنامه ریزی ما بر اساس بودجه ای که در اختیار ما قرار می گیرد ، است اما با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیت های فرهنگی توسط تشکل های دانشجویی انجام می شود و هزینه زیادی متحمل ما نمی شود البته باید بگویم مجموعه های فرهنگی ...

سرخط اخبار