اعتمادآنلاین|پلیس بریتانیا مردی را که بدون ماسک وارد یک مرکز خرید شده بود کشانکشان از ساختمان خارج کرد، این در حالی است که او فریاد میزد امکان استفاده از ماسک را نداشته است.
به گزارشاعتمادآنلاین،به نقل از دیلیمیل، این مرد بریتانیایی با اینکه فریاد میزد برای نپوشیدن ماسک معافیت پزشکی دارد به دست یک افسر پلیس بریتانیا روی زمین کشیده و به خارج از ساختمان برده شد.
در این حادثه که در مرکز خرید «بلو واتر» در دارتفورد به وقوع پیوست مرد بریتانیایی تلاش مذبوحانه میکرد که اوراق معافیت پزشکی خود را به پلیس نشان دهد.
پلیس در بیانیهای ادعا کرد با هر فردی که شیوهنامههای مقابله با ویروس کرونا را نقض کند با شدت عمل برخورد میکند و این فرد نیز از همان ابتدا مدارک پزشکی خود را به ماموران نشان نداده بود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار