هفدهم مرداد مصادف با عروج ملکوتی شهید محمود صارمی است که فعالیت رسانه ای اش در بیان حق و حقیقت درقالب شهادت ریخته شد تا هم نامش مانا شود و هم به حرفه خبرنگاری، ارزشی معنوی و الهی دهد.خبرنگاران چشمان بینا و وجدان هوشیار جامعه هستند که همچون دیده بانانی امین و امانت دار مجدانه و متعهدانه در پی افراشتن پرچم آگاهی و روشنگری هستند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار