برای این که حافظه قوی باشد و به درستی عمل کند، به تمرین ها و آموزش های به خصوصی نیاز دارد که آن را تقویت می کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از وایرد ، افراد بسیاری از حافظه ضعیف خود شکایت دارند. آنها نمی توانند فهرست کالاهای مورد نیاز برای خرید، تاریخ تولد دوستان، مطالب امتحانی و مواردی از این دست را به خاطر بسپارند اما دلیلی برای نگرانی وجود ندارد زیرا با استفاده از روش درست می توان تقریبا همه چیز را به خاطر سپرد.
در این گزارش، به پنج گام مهم اشاره می کنیم که می توانند حافظه را تقویت کنند.
۱. با تصاویر قوی شروع کنید
در گام نخست تلاش کنید تا تصاویری مانند تصاویر عجایب هفت گانه را به خاطر بسپارید. می توانید نام هر یک از عجایب هفت گانه را با تصویر ساده تری در ذهن خود حفظ کنید. برای مثال، دیوار چین را با تصویر یک دیوار ساده به خاطر بسپارید. تصاویر باید به گونه ای باشند که بتوانید آنها را در ذهن خود احساس کنید، بو بکشید و ببینید. بدین ترتیب، تصاویر تا حد امکان به واقعیت نزدیک خواهند بود.
۲. تصاویر را در یک مکان آشنا قرار دهید
گام بعد این است که تصاویر را در مکانی قرار دهید که واقعا با آن آشنا هستید. برای مثال می توانید تصاویر را از دیوار ورودی خانه خود آویزان کنید و یا آنها را روی دیوارهای اطراف کاناپه قرار دهید تا هنگام ورود به خانه یا استراحت کردن، نگاهتان به تصاویر بیفتد. یک مکان بهتر دیگر می تواند آشپزخانه باشد تا هنگام آشپزی کردن، به تصاویر نیز نگاه کنید. این روش، کارایی زیادی برای به خاطر سپردن عناصر مشخص خواهد داشت.
۳. توجه کنید
به خاطر سپردن تصاویر، کار خیلی دشواری نیست اما اگر قرار باشد عناصر بسیاری را در تصاویر به خاطر بسپارید، به انگیزه بیشتری نیاز خواهید داشت. می توانید پی در پی تکرار کنید که "من می خواهم این تصویر را به ...

سرخط اخبار