عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است گفت: طی ۷ سال گذشته نتوانست کاری برای تأمین اجتماعی و پرداخت مطالبات انجام دهد.

اکبر شوکت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امیدواریم تا یک ماه آینده اتفاقات خوبی در خصوص همسان سازی حقوق رخ دهد گفت: در حال حاضر که شرایط بحرانی است رسیدن به اهداف مورد نظر نیاز به اقدامات خلاقانه دارد که بهترین این اقدام، واگذاری شرکت های سودده به تأمین اجتماعی برای اجرای قانون همسان سازی است. آن هم در شرایطی که نرخ های بورس واقعی نیست و به حبابی تبدیل شده است و باید کمک کنیم بهترین اتفاق برای ۴۵ میلیون جامعه هدف تأمین اجتماعی بیفتد.
وی با تأکید بر اینکه دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، اظهار داشت: دولت باید هر سال بخشی از بدهی های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند در غیر این صورت هرسال به مطالبات سازمان افزوده می شود.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت روحانی طی ۷ سال گذشته نتوانست کاری برای تأمین اجتماعی و پرداخت مطالبات انجام دهد. حداقل در این یک سال پایانی فکری برای امنیت خاطر و آرامش بازنشستگان انجام دهد و با همان بدهی ای که سازمان را تحویل گرفت (۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) در پایان دولت نیز با همان از ما خداحافظی کند.
وی تأکید کرد: چند سال قبل به دولت گفتیم منطقه مکران را به ما بدهد. اگر این اتفاق رخ می داد هم برای مردم منطقه خوب بود و هم برای جامعه هدف تأمین اجتماعی و در این صورت دولت می توانست بخش عمده ای از بدهی های خود را تسویه کند اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و تفکر خلاقانه که می شود با آن مدیریت کرد، وجود ندارد.
شوکت گفت: تجربه نشان داده هر جا تأمین اجتماعی سرمایه گذاری کرده و شرکت ها را خودش انتخاب کرده، ۸۰ درصد سودآوری داشته و در سرمایه گذاری ...

عناوین مهم خبری