و اما حاشیه های شهر اصفهان نیز در سکوت، دردها و رنج های بسیاری دارند که نه گفته شده و نه شنیده به طوری که حتی بسیاری از شهروندان نیز از وجود این همه تلخی در آن سوی شهرشان بی خبرند. آمارهای رسمی مبنی بر ۱۰ درصد سهم اصفهان از حاشیه نشینی، خبر از جمعیتی می دهد که در این سکوت و در میان انواع معضلات اجتماعی زندگی می کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار