عکاس 50ساله حیات وحش Terry Donnelly ، این تصاویر دیدنی را از پرش سنجاب ها را با قرار دادن خوراکی در مسیر آنها به ثبت رسانده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار