تقدیم رونشت استوارنامه سفیر جدید لهستان به وزیر امور خارجه

ایرنا یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۹
سرخط اخبار