مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: تعاون روستایی خراسان جنوبی از آغاز فصل برداشت زرشک، تاکنون ۳۵۰ تن زرشک از کشاورزان استان خریداری کرده است.
به گزارش ایلنا، ضیائیان احمدی گفت: این مقدار زرشک تاکنون بیش از ۶ برابر مقدار خرید پارسال بود که به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.
وی با اشاره به اینکه پارسال در مجموع ۵۵ تن زرشک از کشاورزان استان خرید توافقی شد افزود: خرید توافقی زرشک، امسال در ۵ مرکز خرید اصلی انجام می شود که بیشترین خرید زرشک تاکنون با ۱۰۱ تن مربوط به شهرستان قاین است.
ضیائیان احمدی با بیان اینکه نرخ ۱۰ هزار تومانی خرید هر کیلوگرم زرشک تازه با شاخه اظهار کرد: ارزش زرشک های خریداری شده از منابع داخلی تشکل های تعاون روستایی استان پرداخت می شود و اگر دولت در این خصوص به استان، اعتبار اختصاص دهد مقدار بیشتری زرشک از کشاورزان خریداری می شود.

سرخط اخبار