شیوع ویروس کرونا و قرنطینه خانگی تمامی برنامه های تفریحی و سرگرمی ازجمله سیرک ها را در مصر تعطیل کرده است.
اشرف الهلو عضو سیرک بزرگ قاهره است که شیرها را تمرین می دهد و با آنها برنامه اجرا می کند، او می گوید پس از تعطیلی سیرک دلش برای جیمنا تنگ شد و تصمیم گرفت تا این حیوان را به خانه بیاورد تا هم تمریناتش را ادامه دهد و هم برای اهالی منطقه به اجرای خانگی بپردازد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری