وضعیت کنونی حیات در مریخ چگونه است؟

زومیت چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۹
براساس شواهد مریخ نوردها و مدارپیماهای مریخی، احتمال وجود حیات در مریخ کنونی وجود دارد.

به عقیده ی پژوهشگران جست وجو برای حیات روی مریخ محدود به گذشته های دور نیست. چهارمیلیارد سال پیش، سطح مریخ مسکونی و پر از رودخانه ها و دریاچه ها و حتی اقیانوسی عمیق بوده است. حتی برخی اخترزیست شنایان شرایط حیات مریخ کهن را بهتر از زمین می دانند و معتقدند حیات روی زمین هم ممکن است از سنگ های مریخی سرچشمه گرفته باشند که براثر برخورد به داخل فضا پخش شده اند و سپس، روی زمین سقوط کرده اند.
بااین حال پس از آنکه مریخ میدان مغناطیسی سراسری خود را از دست داد، همه چیز تغییر کرد. ذرات باردار خورشید رفته رفته جوّ ضخیم مریخ را از بین بردند. بدین ترتیب، مریخ به دنیای خشک و سردی تبدیل شد که امروزه می شناسیم (زمین هنوز به لطف میدان مغناطیسی سراسری مسکونی است). با تمام این حوادث، مریخ حتی امروزه هم سیاره ای مرده نیست. میشل فینی ، یکی از بنیان گذاران سازمان Genome Partnership (سازمان غیرانتفاعی فعال درزمینه ی کنفرانس های فناوری و زیست ژنوم) می گوید:
اگر مریخ چهار میلیارد سال پیش ظرفیت حیات داشته است، هنوزهم این ظرفیت را دارد. در مریخ هیچ اتفاقی به از بین رفتن یا محو کامل حیات منجر نشده است. بنابراین، ممکن است امروزه حیات به صورت مخفی در مریخ جریان داشته باشد.
تصویر مریخ از مدارپیمای وایکینگ ۱ ناسا در دهه ی ۱۹۷۰ بررسی اعماق مریخ
یکی از نویدبخش ترین مکان های مخفی حیات مریخی، زیر سطح آن است. اگرچه این روزها سطح سیاره ی سرخ از آب مایع محروم است (جدا از جریان های موقتی)، احتمال وجود آبخیزها و سفره های زیرزمینی در آن فراوان است. برای مثال، براساس مشاهده های مدارپیمای مارس اکسپرس اروپا، احتمالا دریاچه ی بزرگی زیر سطح قطب جنوب این ...