برداشت پیاز درشوشتر

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۶
برداشت پیاز در شهرستان شوشترآغاز شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوز ستان ،مدیر زراعت جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر گفت : برداشت پیاز از سطح 35 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان آغاز شد.
هاجر رحیم خانی گفت : تولید این محصول در هر هکتار 50تن است که پیش بینی می شود یک هزار و 750تن محصول در این شهرستان برداشت شود.
شهرستان شوشتر بیش از 75 هزار هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم وجود داردو یکی از قطب های مهم کشاورزی در استان خوزستان است با برداشت گسترده پیاز در استان خوزستان قیمت پیاز از 15 هزار تومان به5 هزار تومان کاهش یافته است .