مدارس بجنورد به علت جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار ضدعفونی شدند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار