پایانه مرزی مهران شاهد حضور زائرانی است که در مسیر برگشت به ایران هستند. عکس ها: میزان

256 256

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار