اجرای طرح محدودیت های کرونایی هم زمان با سراسر کشور در شهرهای مختلف استان سمنان نیز آغاز شده است. با اجرای این طرح، محدودیت های مختلفی برای مقابله با کروناویروس با توجه به رنگ بندی های اعلام شده از سوی ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا در نظر گرفته شده است. در استان سمنان نیز اصناف و مردم در روز نخست همراهی خوبی با این طرح داشتند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار