محمد رضا بیاتی: رهبر پوپولیست اگر بتواند هواداران خود را به این باور برساند که ’مرد عمل‘ است و در برهم زدن ِ نظم ظالمانه ی موجود، ’جسور‘ است، از نگاه پیروان اش همچنان قدرتمند بنظر می رسد حتی اگر ظاهر او، مردانه یا خشنِ بالقوه نباشد. یکی دیگر از ویژگی های رهبر عامه پسند که تصویر مردانه ی او را تقویت می کند داشتن قدرت جنسی بالا و شخصیتی دلربا برای زنان است؛ ماجرا های جنسی مشروع و نامشروع دونالد ترامپ، سیلویو برلوسکونی، جوزف استرادا (فیلیپین) همان قدر در قهرمان سازی ِعامه پسند از آن ها مؤثر است که جنجال سازی جنسی سلبریتی های مجازی (تتلو و ماجرای حرم سرا در چند روز گذشته).

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمد رضا بیاتی: در یادداشت اول و دوم گفته شد سلبریتی ها، رهبران جهان مجازی و قهرمانان شبکه های اجتماعی هستند؛ اما رهبر و قهرمانی پوپولیست و پوپولیسم نوعی مردم گرایی عامه پسند با تحریف جذاب، پیچیده و هیجان انگیز تعریف شد. مفهوم ’مردم‘ یک اکثریت گرایی افراطی را شکل می دهد و با حسی از رهایی، توده ی مردم را تهییج و بسیج می کند. مردم زدگی (عوام زدگی) جای مردم گرایی را می گیرد و مردم فریبی جای مردم سالاری را. با این وجود بنظر می رسد که پوپولیسم (مردم گرایی عامه پسند) در شرایط خاص اجتماعی-سیاسی اجتناب ناپذیر است و پیامد های مثبتی هم دارد. نقد پوپولیسم بمعنای بی ارزش دانستنِ جنبه های عامه پسندِ مردم نیست و این وجه از زندگی را هم ضروری و مفید می داند بلکه خطر در سلطه ی جنبه های عامه پسند بر دیگر جنبه های زندگی است.
نمونه ی بارز این خطر را در توصیه ی دونالد ترامپ می بینیم وقتی که با تصوری عامیانه گفت: برای مبارزه با کرونا مواد ضدعفونی بنوشید! تصور کنید اگر کارشناسان نخبه ی پزشکی قدرتی نداشته باشند که مانع اجرای این گونه توصیه ها شوند چه پیامد های جبران ناپذیری برای مردمی می داشت که او خود را نماینده ی حقیقی آن ها می داند. در واقع، سلطه ی سلبریتی های عامه پسند بر فرهنگ نیز از همین منطق و الگو پیروی می کند و تبعاتی مشابه خواهد شد. ’عامه پسندی‘ و ’والا-پسندی‘ هر دو از الزامات زندگی اند و حذف یا سلطه ی یکی بر دیگری برای سلامت فکری و روانی انسان زیان بار است و توازن زیستی او برهم خواهد زد. ساده و کوتاه: والا-پسندی افراطی منتهی به عامه پسندی افراطی خواهد شد و بالعکس. (پوپولیسم در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری