نقش بستن تصاویر شهدا در فضاهای شهر تهران به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حال و هوای دیگری به شهر میبخشد.روزی این مردان در راه خدا و کشورشان از عزیزترین دارایی خود یعنی جانشان گذشتند و حال شهرمان را باعکس هایشان زینت کرده ایم تا فراموش نکنیم آرامش امروزمان را مدیون خونشان هستیم .
سرخط اخبار