با توجه به شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک در مترو تهران اجباری شده است و پلیس مترو با تذکر به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمیکنند به کیوسک های توزیع ماسک هدایت می کنند.
سرخط اخبار