علت اینکه دشمنان اسلام فخری زاده رو به شهادت رساندن چه بود؟
مگر فخری زاده چه داشت که خاری در چشم دشمنان شده بود؟-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار