معاونت علی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه تبادل علمی و حمایت از دانشمندان جهان اسلام بنیاد مصطفی ( ص) را پایهگذاری کرد. این نهاد در هر دوره جایزه مصطفی (ص) را به دانشمندان برتر ایران و جهان اسلام اعطاء میکند. پروفسور اوگور شاهین یکی از برندگان جایزه مصطفی (ص) موفق شده است، واکسن کرونا تولید کند.

جایزه مصطفی ( ص)که به نام گرامی پیامبر اسلام پایهگذاری شد تا کنون بازخوردهای بسیار مثبتی در بین دانشمندان جهان اسلام داشته است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانست با پایهگذاری این رخداد علمی معتبر، ارتباط عاطفی و علمی دانشمندان و نخبگان برتر جهان اسلام را با ایران و زیست بوم علمی و نوآورانه کشور تقویت کند.
خبرگزاری های جهان اعلام کردند: واکسن تولید مشترک شرکت بایونتک و فایرز در بیش از نود درصد از آزمایشهای انسانی با نتیجه مثبت ظاهر شده است و تا پایان سال جاری حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون دوز از این واکسن تولید خواهد شد.
این واکسن نتیجه کار تحقیقاتی گروه پرفسوراوگور شاهیناستاد دانشگاه ماینتز و برگزیده سال ۲۰۱۹ جایزه علمی مصطفی در شرکت آلمانی بایونتک است.
شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک اعلام کردند که واکسن مشترک این دو شرکت روی 43 هزار و 500 نفر در شش کشور آزمایش شده و هیچ گونه نگرانی در زمینه سلامت و ایمنی مرتبط با آن مشاهده نشده است.
تحلیلهای اولیه نشان میدهد که واکسن کووید-19 ساخت این دو شرکت میتواند بیش از90درصد افراد را از ابتلا به کووید-19 مصون کند.
گزارش ازمرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پایان پیام/33

سرخط اخبار