روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:
از کسب و کارهایی که آسیب دیده اند، مشروط به اینکه نیرویی را اخراج نکرده باشند، حمایت می شود. -

سرخط اخبار