اولین مرحله از اجرای طرح سراسری برخورد با اراذل و اوباش

موج چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰
اولین مرحله از اجرای طرح سراسری برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمین محلات با دستگیری ۳۶۶ نفر در طرح ضربتی پلیس امنیت و با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.
سرخط اخبار