مسابقات آزاد گلف کشوری در بخش آقایان امروز با حضور ۵۰ گلف باز از استان های سراسر کشور در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.
سرخط اخبار