صندوق های سیار با حضور در پادگان امام علی (ع) و بیمارستان های شهر سنندج، آرای سربازان و بیماران بستری شده در این مراکز درمانی را جمع آوری کرده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار