مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: استانداران در صورت نیاز به تعدیل نرخ نان با توجه به شرایط متفاوت شهرستانها، اقدام لازم را به عمل میآورند.

به گزارشگروه اقتصادی خبرگزاری آنا، یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: دولت بهعنوان تأمینکننده گندم که مواد اولیه نان است هیچ تغییری در قیمت گندم و آرد نداده است.
وی با بیان این مطلب، افزود: گندم با قیمت ثابت و قبلی به کارخانههای آرد و نانوا خانهها عرضه میشود و در مورد آرد مورد نیاز نانوایان نیز هیچگونه افزایش قیمتی نداشتهایم.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینههای حملونقل آرد و دستمزد کارگران و سایر نهادهها و آیتمهای مؤثر در تولید، به استانداران سراسر کشور اختیار داده شده است تا نسبت به بررسی و آنالیز قیمت تمام شده هر کدام از نانها با هماهنگی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اقدام نمایند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد: استانداران در صورت نیاز به تعدیل نرخ با توجه به شرایط متفاوت شهرستانها، اقدام لازم را به عمل میآورند.
سیف در پایان تأکید کرد: نانوا خانه بهعنوان یک واحد فعال اقتصادی، تداوم فعالیتش نیازمند پوشش هزینههای تولید است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار