مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور پاسداشت زبان فارسی با تاکید بر فرهنگ سازی و نهادینه کردن اشتیاق به زبان فارسی از دوران کودکی در دانش آموزان، همکاری و هماهنگی همه دستگاه های دخیل در امر پاسداشت زبان فارسی را لازم و ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما آقای محمود شالویی دبیر کارگروه شورای پاسداشت زبان فارسی در چهارمین جلسه کارگروه پاسداشت زبان فارسی که به منظور ارائه گزارش اعضای کارگروه از اقدامات دستگاه های متبوع خود در مورد بند۲ مصوبات جلسه ۲۷/۰۸/۹۸ برگزار شد، افزود: در بخش های مختلف اعم از سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب و ... شاهد استفاده از واژگان بیگانه هستیم.
وی ادامه داد: سه دستگاه به ترتیب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری تهران و سازمان نظارت بر اماکن نیروی انتظامی تلاش های زیادی برای مقابله با واژگان خارجی داشته اند، همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دستور داده است نماینده ای از معاونت حقوقی دولت در کنار کارگروه دائمی شورای پاسداشت زبان فارسی قرار بگیرند تا در مورد مسائل حقوقی نظرات کارشناسی را ارائه کنند.
آقای شالویی افزود: خوشبختانه با اداره کل موسیقی، هنر های نمایشی و... هماهنگ کردیم تا در کار های هنری از واژه های فارسی استفاده کنند، همچنین با مسئول سازمان سینمایی نیز جلساتی داشته ایم و مقرر شد از این پس نام های ایرانی برای فیلم ها در نظر گرفته شود و در دیالوگ ها از واژگان خارجی استفاده نکنند.
مشاور وزیرارشاد در امور پاسداشت زبان فارسی تاکید کرد: درخصوص تلویزیون و عملکرد آن ها ایراد های زیادی وجود دارد، متاسفانه شاهد هستیم در بسیاری از فیلم ها و تبلیغات صدا و سیما رعایت زبان و ادبیات فارسی وجود ندارد، یکی از راه کار ها برای جلوگیری از وجود شرکت های تبلیغاتی با نام های غیرایرانی این است که هر دستگاهی در اولین مراجعه ارباب رجوع برای نامگذاری از ثبت هرگونه نام خارجی ممانعت کند.
آقای شالویی درباره قانون منع استفاده ...

سرخط اخبار