دانشمندان سال ها در مورد شکل ظاهری پروتئین ها تحقیق کردند ولی به نتیجه مشخصی نرسیدند سرانجام هوش مصنوعی این راز را آشکار کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشمندان بیش از  50 سال است که برای درک شکل  پروتئین ها تلاش می کنند. اکنون هوش مصنوعی توانسته است این راز 50 ساله را آشکار سازد و شکلی سه بعدی از این عناصر را ارائه دهد.
کارشناسان معتقدند درک ساختار پروتئین ها منجر به پیشرفت های علمی در زمینه های مختلف می شود. با اینکه همه اطلاعات به دست آمده توسط دانشمندان هنوز منتشر نشده است ولی گزارش ها حاکی از آن است که محققان علت اصلی سه بعدی بودن پروتئین ها را یافته اند. 
پروتئین ها در بدن همه موجودات زنده وجود دارند و شکل ظاهری آن ها تأثیر قابل توجهی در ویژگی های ساختار بدن میزبان دارد. پروتئین ها از رشته های متعدد اسید امینه شکل می گیرند و در نهایت قرارگیری این رشته ها در کنار هم باعث به وجود آمدن شکلی سه بعدی می شود.
متخصصان نمونه هایی از پروتئین بدن انسان را به دستگاه های مجهز به هوش مصنوعی دادند و این فناوری نیز با بهره گیری از داده های موجود در بانک اطلاعاتی و الگوریتم های پیشرفته، آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در حالی که دانشمندان امید چندانی برای ارائه شکل صحیح از پروتئین ها نداشتند ولی تنها پس از گذشت چند روز هوش مصنوعی شکل دقیقی از این عناصر سازنده بدن نمایش داد.
محققان در ابتدا به کشف بزرگ هوش مصنوعی شک کرده و سه بعدی بودن پروتئین ها را باور نمی کردند ولی پس از بررسی فرایندهای انجام شده مشخص شد پروتئین ها دقیقاً شکلی سه بعدی دارند و فناوری هوش مصنوعی کاری را که 50 سال دانشمند در آزمایشگاه برای آن تلاش می کردند چند روزه انجام داده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار