پیروز حناچی، شهردار تهران/ بی گمان، سرمایه اصلی تهران «شهروندان» و «فکر خلاق» است. فکر خلاق باید در جای جای برنامه ها دیده شود؛ به خصوص برنامه های مناسبتی که کم عارضه و بسیار تأثیرگذار و التیام بخش اند.
از نخستین روز ورودم به شهرداری، تأکید داشتم که ویژگی اصلی برنامه من، واقعی بودن آن است. برنامه ای روشن که با توجه به شرایط موجود و آسیب شناسی مشکلات و با شناخت چالش های شهری تدوین شده است.
همچنین معتقدم از چالش های پیشِ روی شهرداری که باید در حوزه های متفاوت به آن پرداخته شود، ضعف کیفیت زندگی، آلودگی هوا، ضعف تاب آوری و… است و البته این همه در حوزه های ورزش و سلامت نیز قابل پیگیری است.و البته که باور دارم توجه به نگرش مدیریتی به جای مهندسی در مسائلی چون محیط زیست، ترافیک، سلامت و ورزش از نشانه های بارز خلاقیت در برنامه هایی است که باید بر مبنای واقیعات جامعه شهری تدوین شود؛ برنامه هایی که می تواند بر چالش های یادشده فائق آید.
با کمی تأمل در می یابیم که مهم ترین ویژگی برنامه های مرتبط با حوزه سلامت و ورزش، تأکید بر شهروند به جای شهر یا شهرداری است؛ چرا که در برنامه های ما، انسان است که بر کالبد و سازمان ارجحیت دارد. ناگفته پیداست که در این راستا، باید از همه ظرفیت های شهرداری و محلات استفاده بهینه کرد.
راه اندازی پویش های مردمی همچون سه شنبه های بدون خودرو، دوشنبه های ورزشی، خیابان ورزش و طرح های مشابه، در واقع استفاده از همین ظرفیت های مردمی و پاسخی است شایسته به نیازهای شهری که اکنون آماده بهسازی در ابعاد متفاوت کالبدی و روانی است. ما هرگز ادعا نکردیم که می توانیم تهران رابه بهشت بدل کنیم اما با جدیت برآنیم تا از آسیب ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار