مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: برای برخورداری از سود سهام عدالت، الزامی به ثبت نام در سامانه سجام نیست.

به گزارش ایمنا ، محمدرضا پوررضایی افزود: حدود ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند که سود سهام آنان از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی بعد از برگزاری مجامع پرداخت می شود و الزامی برای ثبت نام در سامانه سجام وجود ندارد.
مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی را پیش رو داریم، سهامداران عدالت در صورتی که در سامانه سجام ثبت نام کنند، می توانند از مزایایی مانند شرکت در مجمع و مشارکت در تصمیم گیری ها استفاده کنند.
منبع: تسنیم

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار