شهرها در سرتاسر جهان به صورت متروکه درآمده است، زیرا مقامات می خواهند همه گیری ویروس کرونا را مهار کنند.
سرخط اخبار