بادگیر از سمبل های معماری اصیل ایرانی است که از سالیان دور به عنوان وسیله ای برای تهویه ساخته و استفاده می شده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار