فیلمی از نحوه عملکرد تیربارهای هوشمند و کنترل از راه دور منتشر می شود.-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار