جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان دوره متوسطه که در روز یکشنبه 4 خرداد از طریق شبکه 4 پخش می شود، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، حدود 3 ماه است که مدارس کشور به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل است اما آموزش دانش آموزان تعطیل نیست و از 10 اسفند، آموزش های تلویزیونی آغاز شد.
فردا یکشنبه 4 خرداد، برنامه های آموزش های تلویزیونی از شبکه 4 برای دانش آموزان دوره متوسطه پخش می شود.
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی وحرفه ای و کاردانش:
از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر Flash -پایه١٢ -مبحث دکمه ها رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش 
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس پرورش و تولید حبوبات پایه١٠- مبحث برداشت - رشته امور زارعی -شاخه فنی وحرفه ای
از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١۵ درس رنگ کاری روی چوب پایه١١و١٢- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش 
از ساعت ٨:١۵ تا ٨:۴٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها -رشته تربیت بدنی -پایه ١٢- شاخه فنی وحرفه ای
از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس نصب و راه اندازی سخت افزار و شبکه -پایه ١٢-رشته نرم افزار و رایانه -شاخه فنی وحرفه ای
از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد طراحی معماری داخلی -پایه ١٢- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش 
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جامعه شناسی٣- پایه١٢ ادبیات و علوم انسانی
از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی
از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی پایه١٢- رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری