تمرین تیم ملی هاکی روی یخ بانوان

لوگوی باشگاه خبرنگاران باشگاه خبرنگاران . دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ساعت ۱۴:۱۹
تمرین تیم ملی هاکی روی یخ بانوان دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ در ایران مال برگزار شد.
سرخط اخبار