هنر گره چینی چوب برای ساخت در و پنجره با شیشه های رنگی یکی از دست سازه های زیبا و سنتی است که در بوشهر قدمتی دیرینه دارد. خانه های قدیمی وعمارت های بافت تاریخی شهر مزین به این هنر بی نظیر بوده و زینت بخش کوچه ها و محله های شهر است. استاد محمدرضا رحیمی این حرفه را از پدر خود آموخته و یکی از معدود نجارانی است که در راستای حفظ و تداوم این هنر و صنعت قدیمی فعالیت دارد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.