با دل خونین لب خندان بیاور...
آفتاب یزد رضا بردستانی: وزیر بهداشت در جمع تعدادی از هنرمندان با بیان اینکه در جریان شیوع کرونا، ما و همکاران مان روزهای تنهایی و غم انگیزی را گذراندیم، گفته است: «در حال حاضر مردم نسبتا افسرده ای داریم و روان های پریشان می تواند مشکلات جامعه را رقم بزند. به هر حال دلمردگی و افسردگی جزئی از زندگی مردم ما شده حتی قبل از کرونا».
خوب نبودن حال مردم هزار و یک دلیل دارد که یکی را می گوییم و باقی را سانسور می کنیم؛«معیشت». اما بقیه ی کلام وزیر بهداشت حاوی حقیقتی تلخ است. نمکی افزوده: «ما در طول سال های گذشته کمتر لحظه های فرحبخش و نشاط آور را برای مردم فراهم کردیم. طنزهای مان هم بیش تر مبتذل بوده تا طنز نشاط آور مثبت. امروز اما جامعه با توجه به این انزوا و ایزولاسیون و فاصله گذاری، مواجه است و اصحاب هنر در لطافت این شرایط زمخت می توانند کمک زیادی انجام دهند». خلاصه این که او از هنرمندان خواست تا در این شرایط با خلق آثار مختلف هنری، به کمک مردم بیایند و به ویژه با هشدار نسبت به اینکه کودکان در حال تمرین مهرگریزی هستند، خواست تا این گروه مورد توجه ی ویژه تری قرار گیرند.
1 جماعت هنرمند، خود از مردم اند یعنی وقتی مردم حال و روز خوبی ندارند قطعاً وضعیت هنرمندان به مراتب می تواند وخیم تر باشد.
2 این که مردم روزگاری بد را سپری می کنند در کنار این مسئله که طنز فاخر نداشته ایم و طنز به ابتذال کشیده شده خود موید این مسئله است که گویی راست گفته اند که هیچ چیز سر جایی که باید باشد نیست.
3 وزیری که به این خوب اوضاع و احوال مردمان زمانه و نیاز به شادی را درک کرده است بهتر نبود راهی برای برون رفت هنرمندان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار