در این فیلم، به دلیل خطای اپراتور، یک کودک که پای پدرش را گرفته، از روی «تله سیژ» به پایین پرتاب می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار