ماندگاری هوای سرد شبانه در لرستان

واحد مرکزی خبر شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۲
جوی آرام و پایدار تا اواسط هفته جاری در لرستان حاکم است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزلرستان ، کارشناس هواشناسی گفت: نا اواسط هفته جاری جوی آرام و پایداربر روی اسمان استان را خواهیم داشت. طی این مدت در برخی مناطق رشد جزیی ایر وگاهی افزایش سرعت وزش باد پدیده های غالب آسمان استان خواهند بود . 
 آقای محمدی افزود: برای امشب دماها روندی کاهشی خواهند داشت وتا اواسط هفته جاری ماندگاری هوای سرد شبانه را درآسمان استان خواهیم داشت .

سرخط اخبار